ไก่ชน

เกมพนันไก่ชน เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของเซียนไก่ที่เปิดบ่อนไก่ เพื่อนำไก่มาทำการแข่งขันกันในสนามที่ได้มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบันไก่ชนนั้นเป็นที่นิยมของคนเป็นจำนวนมาก ไม่ต่างจากการพนันอื่นๆ

มารู้จักกับการพนันไก่ชนกัน

การพนันไก่ชน เป็นที่รู้จักกันดีในกลุ่มของเซียนพนันไก่ เพราะส่วนมากการพนันไก่ชนนั้นจะเปิดขึ้นเฉพาะเซียนพนันไก่ชนเท่านั้น โดยจะมีบ่อนไก่ที่ได้มาตรฐานให้เหล่าบรรดาเซียนพนันนำไก่ไปแข่งขันกันในสนาม ซึ่งในปัจจุบันนี้ พนันไก่ชนเริ่มเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเซียนพนันหน้าใหม่หรือหน้าเก่าก็สามารถเล่นพนันไก่ชนผ่านออนไลน์ได้อย่างง่าย ๆ นอกจากนี้ไก่ชนก็ถือว่าเป็นมรดกของประเทศไทยอย่างหนึ่งอีกด้วย เพราะมีมาตั้งแต่สมัยอดีต แต่ในการเล่นและรูปแบบการเดิมพันนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และตามรสนิยมของนักพนันเพื่อให้มีสีสันและความสนุกที่มากขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ยังเคยเป็นการละเล่นในสมัยอดีตที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่ผู้คนอาชีพเกษตรกรรม เพราะเป็นกิจกรรมสันทนาการด้านวัฒนธรรม จารีต และความเชื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชน หรือเพื่อการพบปะแลกเปลี่ยน เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ไก่บ้านให้มีความแข็งแรง ทรหด มากขึ้น รวมไปถึงการมีลีลาต่อสู้ที่ดุดันขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชุมชนไทยที่มักนิยมเล่นกันหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลพืช อาทิเช่น ช่วงวันสงกรานต์ และตามเทศกาลต่างๆ ที่มีการหยุดพักผ่อน และเหล่าชาวบ้านจะมาแข่งขันกันเพื่อเป็นการสันทนาการ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป การละเล่นพื้นบ้านนี้ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นเกมการพนัน และกฎเกณฑ์ต่างๆในการเล่นนั้นก็ถูกปรับแต่งให้มีความน่าตื่นเต้น และเร้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เล่นนั้นจะรอลุ้นจากการแข่งขัน ซึ่งในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆ ของคนไทยที่มีต่อการละเล่นชนไก่นั้นถือว่าเป็นการละเล่นที่ผูกพันกันมาทั้งเรื่องของความสนุกสนาน และความเชื่อ จากทางเกษตรกรรมภาคเกษตรมาอย่างช้านาน ดังนั้นในการเล่นการพนันจึงมีมิติมุมมองที่แตกต่างกันไป บางสายอาชีพอาจจะมองว่าเป็นเกมการพนันที่ทารุณกรรมสัตว์ แต่ผู้เลี้ยงไก่มองว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน และเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวตนเองได้ เป็นต้น

ธุรกิจการพนันไก่ ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ หลายชนชั้น เข้ามาร่วมวงการพนันด้วยเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตลาดของการพนันไก่ชนนั้นจะมีเป้าหมายในเชิงธุรกิจเป็นปัจจัยหลัก รวมไปถึงกลุ่มนักพนัน คนเลี้ยง สนามไก่ เพื่อธุรกิจการพนันโดยเฉพาะ ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของสนามชนไก่ชนก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างกับสิ่งอื่น

สนามชนไก่ชนระดับพื้นที่มี 2 ความสัมพันธ์ด้วยกันดังนี้  

ความสัมพันธ์แนวดิ่ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของไก่กับสนามชนไก่ รวมไปถึง ชเจ้าหน้าที่รัฐต่าง ๆ อาทิเช่า เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่รัฐ และนักการเมือง และความสัมพันธ์แบบแนวราบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของไก่โดยตรง และความสัมพันธ์ระหว่างการเลี้ยงไก่ด้วยกันเอง

สนามชนไก่ชนแบบธุรกิจมี 3 ความสัมพันธ์ดังนี้ ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ส่วนปกครองท้องที่ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ่อนกับเจ้าหน้าที่รัฐ และความสัมพันธุ์ระหว่างเจ้าของบ่อนกับนักการเมือง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์สนามชนไก่แบบธุรกิจนั้น จะมีการเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าการพนันไก่ชน ตลอดจนไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติอื่น

กติกาการเล่น ไก่ชน

  • ผู้เล่นจะต้องนำไก่ของตนเองมาชั่งน้ำหนัก และลงทะเบียนทำสายพันธุ์ก่อนจะเริ่มลงเล่น
  • จะต้องเปรียบเทียบไก่โดยใช้น้ำหนัก และส่วนสูงเป็นเกณฑ์
  • ไก่ชนทุกตัวที่ลงแข่งจะต้องสวมเดือนด้วยนวมมาตรฐานของแท้จาสนามชนไก่
  • การเข้าปากเสริมปีกไก่ ผู้เล่นสามารถทำได้ก่อนเริ่มการแข่งขัน
  • ใช้เวลาการแข่งขันเป็นจำนวนยกในแข่งขันคือ 5 ยก (เรียกว่าอัน) ยกละ 10 นาที ให้เวลาพักยก 2 นาที
  • ผู้เล่นสามารถให้น้ำไก่ได้ในถาดมุมของตนเองบริเวณสนามชนไก่ โดยใช้อุปกรณ์ที่ทางสนามแข่งจัดให้เท่านั้น
  • ไม่มีการอนุญาตให้ ทั้งสองฝ่ายทำการไขหัว ถ่างตา และเย็บแผล ระหว่างทำการพักยก
  • ห้ามใช้น้ำมันยาหม่องและสารเคมีใด ๆ ทั้งสิ้นรวมถึงยาบำรุงกำลังต่าง ๆ กับไก่ที่ทำการแข่งขันหากทางสนามได้หากตรวจพบจะถูกปรับแพ้ทันที
  • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ ข้าวสึด ขนไก่แยงคอ ที่ผู้เล่นจะต้องใช้จากสนามแข่งเท่านั้น

คำศัพท์ ไก่ชน ที่ควรรู้

ไก่รองบ่อน ไก่ชนที่ทางบ่อนได้จัดเตรียมสำรองไว้ หรือไก่บางตัวไม่มีคู่แข่ง สามารถทำไก่รองบ่อนมาตีก่อนได้ เปรียบเสมือนมวยแทน ทั้งนี้ ไก่รองบ่อนอาจจะไม่ได้เก่งมากนัก แต่บางครั้งก็สามารถพลิกล็อกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบในเกมได้เช่นกัน
ไก่รอยเล็ก คือ ไก่ที่มีขนาดตัวที่เล็ก น้ำหนักตัวไม่เกิน 3 กิโลกรัม
ไก่รอยใหญ่ หมายถึง ไก่ตัวใหญ่ มีขนาดตัวมากกว่า 3 กิโลกรัม หากหนัก 3 กิโลกรัมครึ่งถึง 4 กิโลกรัมจะเรียกว่า ไก่ได้รอย ปัจจุบันนี้การพนันไก่กำลังนิยมไก่รอยใหญ่ในการลงสนาม เพราะขนาดตัวกำลังพอดี
ปล้ำไก่ หมายถึง การนำไก่ชนมาทดลองซ้อมตีกัน และจะต้องใส่เครื่องป้องกันอันตรายให้ไก่ก่อนลงสนามทุกครั้ง เช่น การพันแข้งพันเดือยไก่ การทดสอบความสามารถของไก่ชน
ลงเหล่า หมายถึง ไก่ชน ที่มีรูปร่าง สีสัน ฝีมือ และชั้นเชิงที่ดี ในวงการถือว่าไก่ที่ลงเหล่าแล้วจะตีเก่งอย่างแน่นอน

บทสรุป

พนันไก่ชน เป็นเกมการพนันที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน ทั้งนี้ยังเป็นเกมการพนันที่ให้สนุกสนาม สามารถเล่นได้ตลอด ทั้งยังเป็นเกมพื้นบ้านประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้ เพราะการพนันไก่ชนนี้อยู่คู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพนันไก่ชน ถือว่าเป็นที่นิยมแพร่หลาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้พนันไก่ชนยังมีการเปิดเว็บไซต์ออนไลน์ให้เหล่านักพนันได้เล่นกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนบุคคลว่าต้องการจะเล่นแบบไหน ในส่วนของข้อดีของการเล่นพนันไก่ชนนั้น จะทำให้ผู้เล่นมีสังคมที่กว้างมากขึ้น จึงการรู้แพ้รู้ชนะ เคารพกฎกติการะเบียบในสังคม ส่วนข้อเสียนั้น อาจจะทำให้ผู้เล่นเสียเงินในการเดิมพัน เสียเวลา และอาจจะหนักจนถึงขั้นติดการพนันก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามควรที่จะเล่นแต่พอดีพอเหมาะ ไม่ทำให้เสียเวลา และติดจนเกินไป