การพนันกับกีฬามวยไทย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ให้ความสนใจ และต่อเกมกีฬานี้ เนื่องจากการพนันเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน